Pand splitsen in Amsterdam?

Regels pand splitsen in Amsterdam

Omgevingsvergunning

Om te bepalen welke vergunningen noodzakelijk zijn voor het splitsen, is het cruciaal om te definiëren of de wens enkel is om woningen afzonderlijk te verhuren (bouwkundig splitsen) of ook om ze los te verkopen en te splitsen in appartementsrechten (kadastraal splitsen). In beide gevallen is een omgevingsvergunning voor bouwkundig splitsen vereist, formeel bekend als wijziging van de brandcompartimentering. Deze aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012. Het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 omvat zaken als voldoende ventilatie, daglicht, een sterke constructie, voldoende stahoogte en voldoende brandwerendheid. Tekeningen en berekeningen moeten worden ingediend volgens de indieningsvereisten van de WABO. Na goedkeuring van deze vergunning ontvangt u een aangepaste huisnummerbeschikking. Let op de vereisten van het bestemmingsplan; hoewel de meeste geen beperkingen hebben voor het aantal woningen, zijn er uitzonderingen. Zeker Vastgoed Advies kan dit kosteloos vooraf controleren middels een vergunningcheck.

Kadastraal splitsen

Voor het kadastraal splitsen van een pand ouder dan 1940 binnen het splitsingsgebied van Amsterdam (binnen de ringweg A10) is, naast een omgevingsvergunning voor bouwkundig splitsen, ook een (kadastrale) splitsingsvergunning vereist volgens artikel 33 van de Huisvestingswet (2014). Deze vergunning wordt verleend als het pand minimaal 10 jaar onderhoudsvrij is en de te splitsen woonruimte meestal in de vrije sector valt. Funderingsstaat is vaak een struikelblok; deze moet minimaal code-2 hebben, wat betekent dat de fundering nog minstens 25 jaar met weinig onderhoud mee moet kunnen. Zeker Vastgoed Advies kan via archiefonderzoek aangeven of een splitsingsvergunning nodig is en bouwkundig advies bieden voor benodigde verbouwingen.

Overige Overwegingen

  • Staat van Onderhoud bij Kadastraalsplitsen: Het is essentieel dat de beoogde gesplitste woning geen achterstallig onderhoud heeft, vooral op gebieden zoals brandwerende compartimenten, schilderwerk, voegen, dakwerk, en meer.
  • Erfpacht: Bij panden op erfpachtgrond kan het splitsen gevolgen hebben voor de hoogte van de canon. Het is belangrijk om vooraf de erfpachtcanon en de gevolgen van splitsing te onderzoeken.
  • Leges: Voor alle drie soorten vergunningsaanvragen zijn leges verschuldigd aan de gemeente Amsterdam, variërend afhankelijk van het type aanvraag.
  • VVE: In sommige gevallen is privaatrechtelijke toestemming van omwonenden vereist bij de splitsing van een bestaand appartementsrecht.
  • Parkeren: Sommige bestemmingsplannen vereisen een minimum aantal parkeer- of fietsplaatsen per nieuwe woning, vooral buiten de ring A10.

Advies

Het proces van pand splitsen is complex, maar met de juiste begeleiding en voorbereiding kunnen de voordelen ervan goed worden benut. Zeker Vastgoed Advies staat klaar om u door dit proces te leiden.

VVE of buren:

Soms is het nodig om toestemming te verkrijgen van omwonenden bij het splitsen van een bestaand appartementsrecht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als onder- of splitsing verboden is in de bestaande splitsingsakte, of als het bouwplan een wijziging in de bestemmingsomschrijving van het appartementsrecht met zich meebrengt.