Pand splitsen in Rotterdam?
Dit zijn de regels.

Bij Zeker Vastgoedadvies

Bij Zeker Vastgoedadvies nemen we u graag mee door het volledige proces van vastgoedadvies. Onze ingenieurs zorgen ervoor dat u stap voor stap begeleid wordt, vanaf het begin tot aan de afronding van uw vastgoedproject.

Stap 1: Omgevingsvergunning/bestemmingsplan

Voor elke verbouwing is een omgevingsvergunning essentieel. Onze experts bij Vergunningadvies.nl zijn bedreven in het indienen van vergunningsaanvragen en zorgen ervoor dat alle benodigde documenten, zoals tekeningen en berekeningen, voldoen aan de WABO-indieningsvereisten. Wij begeleiden u door het beoordelingsproces, waarbij de gemeente de aanvraag beoordeelt aan de hand van het bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012. Na goedkeuring ontvangt u een gewijzigde huisnummerbeschikking.

Stap 2: Vergunning woonvorming

In Rotterdam is voor splitsing een vergunning voor woningvorming vereist. Onze experts bij Vergunningadvies.nl kennen de Huisvestingsverordening 2021 door en door en helpen u bij het verkrijgen van goedkeuring voor de splitsing. We zorgen ervoor dat de ontstane woningen voldoen aan de minimale afmetingen volgens de geldende regels in de specifieke wijken.

Stap 3: Vergunning splitsen gebouw in appartementsrechten

Bij kadastrale splitsing is het belangrijk te weten wanneer een vergunning vereist is. Wij begeleiden u bij het aanvraagproces volgens de Huisvestingsverordening (2021) van de gemeente Rotterdam. Onze diensten omvatten het opstellen van de benodigde documenten, zoals de splitsingsakte en splitsingstekeningen door een notaris. We zorgen ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, zoals geen achterstallig onderhoud en het behoud van het aantal woningen.

Stap 4: Erfpacht

Bij erfpachtgrond is het van belang de gevolgen van de splitsing voor de erfpachtcanon te onderzoeken. Onze erfpachtspecialisten staan paraat om u hierover te adviseren en ervoor te zorgen dat uw exploitatie niet onder druk komt te staan.

Stap 5: VVE of Buren

Voor een soepele splitsing kan het nodig zijn toestemming te verkrijgen van omwonenden. Onze specialisten bij Zeker Vastgoedadvies controleren of dit voor uw situatie van toepassing is en zorgen voor de benodigde privaatrechtelijke regelingen.

Stap 6: Parkeren

In sommige gevallen zijn er eisen voor parkeerplaatsen bij nieuwe woningen.

 

Bij Zeker Vastgoedadvies zijn we er om u te begeleiden en adviseren gedurende het hele proces, waardoor u met vertrouwen uw vastgoedproject tegemoet kunt zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om uw specifieke situatie te bespreken.