Om het woongenot te vergroten en rekening te houden met de impact op de omgeving en de privacy van omwonenden, zijn er specifieke regels vastgesteld voor het bouwen van een dakterras op de hoofdbebouwing in Stadsdeel Oost. Het is belangrijk om deze regels goed te volgen bij het realiseren van een dakterras.

Belangrijkste regels:

  1. Het dakterras, inclusief hekwerk, moet gerealiseerd worden op een plat dak.
  2. Het dakterras moet gebouwd worden op het dakvlak van legaal aanwezige hoofdbebouwing.
  3. Aan de voorzijde moet het dakterras voldoen aan de zichtbaarheidsregel.
  4. Aan de achterzijde mag het dakterras in de achtergevelrooilijn worden geplaatst.
  5. De minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 1 meter.
  6. De hoogte van het hekwerk mag maximaal 1,2 meter zijn (exclusief constructie).
  7. De constructiehoogte (exclusief hekwerk) van het dakterras mag niet meer dan 0,3 meter bedragen.

Deze regels gelden specifiek voor dakterrassen op hoofdgebouwen in Stadsdeel Oost. Het is echter belangrijk om te vermelden dat er ook specifieke regels gelden voor gebieden zoals Borneo, Sporenburg en Rietlanden. In sommige gevallen kan er maatwerk worden geleverd, afhankelijk van de locatie en de specifieke omstandigheden. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat het daklandschap niet wordt gedomineerd door dakterrassen en om de privacy van omwonenden te waarborgen.

Het wordt sterk aanbevolen om altijd een aanvraag voor een dakterras af te stemmen met de buren. Op die manier kunnen eventuele bezwaren of zorgen worden besproken en kan er rekening worden gehouden met elkaars belangen.

Heeft u plannen om een vergunning aan te vragen voor het bouwen van een dakterras in Stadsdeel Oost? Wij kunnen u helpen met het gehele traject! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning bij uw aanvraag.