ls u van plan bent om een balkon te bouwen dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan in Stadsdeel Oost, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  1. Het balkon moet worden aangebracht aan de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw (achtererfgebied).
  2. De maximale diepte van het balkon is 2 meter (horizontaal), gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw.
  3. Een balkon moet worden aangebracht aan de achtergevel van de oorspronkelijke vlakke achtergevellijn.
  4. Het dichtbouwen van een balkon is alleen toegestaan bij inpandige balkons.
  5. De minimale afstand tot de perceelsgrens van de naastgelegen percelen bedraagt 1 meter. Als alternatief kan een privacyscherm worden gerealiseerd met een minimale hoogte van 1,8 meter en een horizontale diepte van 1 meter.
  6. In hoeken van bouwblokken is de afstand tot naastgelegen percelen minimaal 2 meter.
  7. De maximale hoogte van het hekwerk is 1,2 meter (exclusief constructie).

Deze regels zijn bedoeld om extra buitenverblijfsruimte aan bestaande bebouwing te creëren zonder dat dit ten koste gaat van tuinen of openbare ruimte. Ze zijn ook gericht op het beperken van negatieve effecten zoals schaduwhinder of privacyproblemen. Het is altijd raadzaam om een aanvraag voor een balkon af te stemmen met de buren.

Voor meer informatie en specifieke details, raadpleeg de beleidsregels op , , en .

Hulp nodig bij uw vergunningsaanvraag?

Wij kunnen u altijd helpen met het indienen van een vergunningsaanvraag voor het toevoegen van een balkon in Stadsdeel Oost. Neem contact met ons op en wij zullen graag een offerte voor u maken!